Úvod

Tyto stránky jsou zaměřeny na výklad fyzikálních principů a technických řešení využívaných v elektronové mikroskopii (TEM, SEM, SE, BSE, Auger, RTG).Pro lepší orientaci v textu se výklad pojmů zobrazuje do náhledového okna, které spustíte najetím kurzoru nad takto označený text, nebo kliknutím jej otevřete v novém okně. Stejným způsobem bude zobrazeno odvození vzorců nad kterými se u kurzoru objeví otazník.

Kliknutím na obrázek, u kterého se bude měnit barva rámečku, jej lze zvětšit na celou obrazovku, opět kliknutím kdekoli na obrázek se vrátíte zpět.


Majitelem snímků z mikroskopů je Laboratoř Elektronové Mikroskopie